Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
bir günah yoxdur
üzərinizə
onunla ərz etmənizdə
о чём
evlənmə təklifindən
qadınlara
və ya
gizlədiyinizdə
içinizdə
bilir
Allah
şübhəsiz siz
xatırlayacaqsınız onları
və lakin
vəd verməyin onlara
gizlicə
başqa
deyəcəyiniz
bir sözdən
gözəl (örfə uyğun)
və qərarlaşdırmayın
bağlamağı
nikah
hətta
tamamlamayacaq
kitabda yazılı olan
öz sonunu
və bilin
həqiqətən
Allah
bilbir
şeyi
içinizdə olan
və ondan çəkinin
və bilin
həqiqətən
Allah
bağışlayandır (Ğafur)
yumşaqdır (Həlim)