Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
sizə heç bir günah gəlməz
sizə
boşasanız
qadınları
Yaxınlıq etmədiyiniz
или (не)
və mehrini təyin etmədiyiniz
Onlara yaxşılıq edin
Varlı öz imkanı daxilində
kasıb da
öz imkanı daxilində
müvafiq qayda üzrə
bir borcdur
yaxşılıq edənlər üçün