Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
onları boşasanız
əvvəl
yaxınlıq etməzdən
təyin etdikdən sonra
mehr sonra
mehr
yarısını
təyin etdiyinizin
bağışlaması isə istisnadır
ya
bunu bağışlaması
əlində nikah müqaviləsi olanın
Sizin bağışlamağınız
daha yaxındır
təqvaya
unutmayın
güzəşt etməyi
Bir-birinizə
həqiqətən
Allah
nə etdiklərinizi
görür