Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
ölən kimsələr
Sizlərdən
qoyub gedən
zövcələr
vəsiyyət etməlidirlər.
zövcələrinə
baxılmasını
bir ilin tamamınadək
çıxarılmamaq şərtilə
Əgər
çıxıb getsələr
sizə günah gəlməz
etdiklərinə görə
özləri barəsində
müvafiq qayda üzrə
və Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir