Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
bilmirsənmi
bir dəstəni
İsrail oğullarından
sonra
Musadan
O zaman
dedilər
öz peyğəmbərlərinə
təyin et ki
Bizə
hökmdar
vuruşaq
Allah yolunda
O dedi
ola bilsin ki,
əgər vacib edilsə
Sizə
vuruşma
vuruşmayasınız
Onlar dedilər
Madam ki
vuruşmayaq
Allah yolunda vuruşmayaq
çıxarılmışıq
biz yurdumuzdan
övladlarımızdan ayrılmışıq
vacib edildikdə
onlara
Vuruşmaq
üz çevirdilər
onlardan az bir qismi istisna olmaqla
Allah
tanıyır
zalımları