Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
dedi
onlara
Peyğəmbərləri
həqiqətən
əlaməti
hökmdarlığının
gəlməsidir
sandığın
Onun içərisində
bir təskinlik,
Rəbbinizdən
eylər vardı
qalan
Musanın ailəsindən
və Harunun ailəsindən
Onu gətirəcək
mələklər
həqiqətən
bunda
bir dəlildir
sizin üçün
Əgər
siz möminsinizsə