Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 2
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
yola düşdükdə
Talut
qoşunla birlikdə
dedi
həqiqətən
Allah
imtahan edəcək
çayla
Kim
içsə
ondan
deyildir
məndən
kim
ondan dadmasa
o, məndəndir
istisna
kim
Bir ovuc götürən
su içdilər
ondan
istisna olmaqla
az bir qismi
Onların
keçdikdən sonra
o
və möminlərlə birlikdə
onunla olan
dedilər
gücümüz çatmayacaq
Bu gün
Caluta
və onun qoşununa
dedilər
yəqin bilənlər
Allahla qarşılaşacaqlarını
Neçə-neçə
dəstələrdən
az saylı
qalib gəlmişdir
dəstələrə
çox saylı
Allahın izni ilə
Allah
səbr edənlərlədir