Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 1
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
müjdə ver ki
İman gətirib
saleh əməllər edənlərə
onlardan ötrü
bağları vardır
axan
altından çaylar
Hər dəfə
ruzi verildikcə
onun meyvələrindən onlara
deyəcəklər
bu
bizə verilən ruzidir
əvvəlcə
veriləcəkdir
oxşarı
Onlardan ötrü
zövcələr
pak
onlar
əbədi qalacaqlar