Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
darmadağın etdilər
Allahın izni ilə
və öldürdü
Davud
Calutu
ona verdi
Allah
hökmranlıq
və hikmət
öyrətdi ona
istədiyin
Əgər dəf etməsəydi
Allah
insanların
bəzilərini
digərləri ilə
fəsada uğrayardı
yer üzü
Lakin
Allah
lütfkardır
aləmlərə qarşı