Juz' 3
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
elçilər
üstün etdik
bəzisini
digərlərindən
Onlardan bəzisi ilə
danışmış
Allah
və yüksəltmişdir
bəzisini
dərəcələrə
və verdik
İsaya
Məryəm oğlu
açıq-aydın dəlillər verdik
və onu qüvvətləndirdik
müqəddəs Ruh ilə
Əgər
istəsəydi
Allah
vuruşmazdılar
onlardan sonra gələnlər
gəldikdən sonra
açıq-aydın dəlillər
Lakin
onlar ixtilaf etdilər
Onlardan
kimisi iman gətirdi
Onlardan
kimisi də inkar etdi
Əgər
istəsəydi
Allah
onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar
Lakin
Allah
edir
istədiyini