Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Allah
ilah yoxdur
Ondan başqa
Yaşayandır
Qəyyumudur
Onu nə mürgü
nə də yuxu tutar
Ona məxsusdur
nə varsa
Göylərdə
nə varsa
və yerdə
kim
havadarlıq edə bilər
Onun yanında
Onun izni olmadan
O bilir
gələcəyini
və keçmişini bilir
qavraya bilməzlər
bir şey
Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa
əhatə edir
Kürsüsü
göyləri
və yeri
ağır gəlmir
Bunları qoruyub saxlamaq
O
Ucadır
Uludur