Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 3
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
yoxdur
məcburiyyət
Dində
Artıq
aydın fərqlənir
doğru yol
azğınlıqdan
Hər kəs
inkar edib
tağutu
Allaha iman gətirərsə
yapışmış olar
dəstəkdən
ən möhkəm
heç vaxt qırılmayan
Allah
Eşidəndir
Biləndir