Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
bilmirsənmi
höcətləşən kəsin
İbrahim
Rəbbi barəsində
verdiyi ona
Allahın
hakimiyyətə görə
dedikdə
İbrahim
Mənim Rəbbim
həm dirildir
həm də öldürür
demişdi
Mən də
dirildir
həm də öldürürəm
dedikdə
İbrahim
həqiqətən
Allah
gətirir
günəşi
məşriqdən
Sən də onu gətir
məğribdən
çaşıb qalmışdı
o kafir
Allah
doğru yola yönəltməz.
zalım qövmü