Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Və ya
kimsənin
yanından keçən
bir kəndin
xarabalığa çevrilmiş
O demişdi
necə dirildəcək
bu
Allah
ölümündən sonra
onu öldürüb
Allah
yüz
il
sonra da
dirildib
dedi
Nə qədər
qaldın
O dedi
qaldım
Bir gün
yaxud
bir gündən də az
dedi
Əksinə
sən qaldın
yüz
il
bax
Öz yeməyinə
və içdiyin suya
hələ də xarab olmayıb
bax
Uzunqulağına
Biz səni bir etdik
dəlil
insanlar üçün
bax
Sümüklərə
gör Biz onları necə bir-birinə birləşdirir
sonra da
onların üstünü örtürük
ətlə
bəlli olduqda
Ona
dedi
Mən artıq bilirəm ki
Allah
hər şeyə
qadirdir