Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Həqiqətən
Allah
utanmaz
məsəl çəkməkdən
ağcaqanadı
ondan da üstün olanı
İman gətirənlər
bilirlər ki,
bu,
haqdır
onların Rəbbindən
Küfr edənlər isə
deyirlər
istədi
Allah
Bu
məsəllə
Halbuki O azdırır
bununla
bir çoxlarını
və haqq yoluna yönəldir
bununla
bir çoxlarını
Lakin
O yoldan çıxarır
bununla
yalnız
fasiqləri