Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
məsəli
xərcləyənlərin
Mallarını
Allah yolunda
məsəlinə bənzəyir ki
toxum (buğda, arpa)
yetişdirdi
yeddi
sünbül
hər bir
sünbüldə
yüz ədəd
dən vardır
Allah
artırar
dilədiyi kimsənin
Allah
Əhatəedəndir
Biləndir