Surə
Surə
2
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2:261
Пример
Пример
тех, которые
тех, которые
расходуют
расходуют
свои имущества
свои имущества
на
на
пути
пути
Аллаха,
Аллаха,
как пример
как пример
зёрнышка
зёрнышка
(которая) вырастила
(которая) вырастила
семь
семь
колосьев,
колосьев,
в
в
каждом
каждом
колосе
колосе
сто
сто
зёрен.
зёрен.
И Аллах
И Аллах
умножает,
умножает,
кому
кому
пожелает.
пожелает.
И Аллах –
И Аллах –
объемлющий,
объемлющий,
знающий.
знающий.