Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Ey
iman gətirənlər
puç etməyin
Sədəqələrinizi
minnət qoymaqla
və əziyyət verməklə
xərcləyən kimi
malını
özünü göstərmək
camaata
inanmayan
Allaha
və Axirət gününə
Bunun məsəli
məsəlinə bənzəyir ki,
hamar qayanın
üzərində torpaq olan
şiddətli yağış yağıb
onu çılpaq hala salmışdır
Onlar qazandıqlarından
nail olmazlar
heç bir şeyə
Onlar qazandıqlarından
Allah
yönəltməz
doğru yola
kafir xalqı