Juz' 3
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
məsəlinə bənzəyir
xərcləyənlərin
mallarınızı
qazanmaq
razılığını
Allahın
və möhkəmləndirmək üçün
nəfslərini
məsəlinə bənzəyir
bağın
məsəli təpə üzərindəki
ona düşdükdən
şiddətli yağış
sonra verər
o öz bəhrəsini
iki qat
Hərgah
düşməzsə
şiddətli yağış
narın yağış da
Allah
sizin nə etdiklərinizi
görür