Juz' 3
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Əgər
olsanız
səfərdə
və tapmasanız
katib
girov verin
saxlanılması üçün
saxlanılması üçün
etibar edibsə
sizlərdən biri digərinə
qoy qaytarsın
etibar olunmuş kimsə
ona verilmiş borcu
qorxsun
Allahdan
Rəbbi olan
və gizlətməyin
Şahidliyi
Kim
onu gizlədirsə
şübhəsiz ki, o
günahkardır
qəlbi
Allah
nə etdiklərinizi
bilir