Juz' 3
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
iman gətirdi,
Peyğəmbər
nazil edilənə
ona
öz Rəbbindən
möminlər də
Hamısı
iman gətirdilər
Allaha
Onun mələklərinə
və kitablarına
və elçilərinə
fərq qoymuruq
arasında
heç bir
elçiləri arasında
Onlar dedilər
Eşitdik
və itaət etdik
bağışlanma diləyirik
Ey Rəbbimiz
yalnız Sənədir
dönüş