Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
yalnız
mükəlləf edər
Allah
hər kəsi
yalnız
onun qüvvəsi çatdığı qədər
onun özünə
qazandığı
öz əleyhinədir
qazandığı
Rəbbimiz
bizi cəzalandırma
unutsaq
və ya xəta etsək
Ey Rəbbimiz
yükləmə
bizə
ağır yük
yüklədiyin kimi
bizdən əvvəlkilərə
Ey Rəbbimiz
bizi vadar etmə daşımağa
gücümüz çatmayan şeyi
bizə
ona
Bizi əfv et
bizi bağışla
və bizə rəhm et
ən bizim
Himayədarımızsan
bizə yardım et
Kafirləri məğlub etməkdə