Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
O zaman
su istədikdə
Musa
xalqı üçün
dedik
vur
Əsanla
daşa
qaynayıb çıxdı
из нее
iki
on
çeşmə
müəyyənləşdirildi
Hər
qəbiləyə
su içəcəyi yer
yeyin
için
ruzidən
Allahın
qurşanmayın
yer üzündə
fəsad yayıb