Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
O zaman
siz dediniz
Ey Musa!
dözməyəcəyik
yeməklərə
eyni cür
dua et
bizim üçün
Rəbbinə
yetirməsi
bizim üçün
bitirdiklərindən
yerin
tərəvəzindən
və xiyarından
və sarımsağından
və mərciməyindən
və soğanından
O dedi
Siz əvəz olunmasınımı istəyirsiniz
daha dəyərsiz şeylərlə
xeyirli olan
girin
Şəhərə
Şübhəsiz ki
sizə
istədiyinizi
üz verdi
Onlara
zəlillik
və düşgünlük
və onlar düçar oldular
qəzəbinə
Allahın
Bu
ona görə idi ki, onlar
inkar edirdilər
ayələrini
Allahın
və öldürürdülər
peyğəmbərləri
haqsız yerə
Bu
onların asi olduqlarına
həddi aşdıqlarına