Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Şübhəsiz ki
möminlərin
və yəhudi
və nəsrani
və sabiilərdən
iman gətirənlərin
Allaha
və Axirət gününə
və yaxşı iş görənlərin
то им
mükafatı
öz Rəbbi yanındadır
heç qorxu yoxdur
Onlara
və onlar kədərlənməyəcəklər