Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
dedi
Həqiqətən, O
buyurur ki,
o
bir inəkdir
ram edilməmiş
şumlamağa
yer
nə şumlamağa
əkin
sağlamdır
ləkə-qüsur yoxdur
Onlar dedilər
İndi
sən bildirdin əsl
həqiqəti
və onu kəsdilər
Halbuki az qala
yerinə yetirməyəcəkdilər