Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Sonra
sərtləşib
qəlbləriniz
bunun ardınca
они
daş kimi
hətta
ondan da sərt oldu.
Həqiqətən
daşlardan
eləsi var ki
qaynayıb çıxar
içərisindən
çaylar
və həqiqətən
onlardan
eləsi də var ki
yarılar
çıxar
içərisindən
su
və həqiqətən
onlardan
eləsi də var ki
düşər
qurxusundan
Allahın
deyil
Allah
xəbərsiz
nə etdiklərinizdən