Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Sonra
Siz
o kəslərsiniz ki
öldürürsünüz
bir-birinizi
çıxarırsınız
bir dəstəni
özünüzdən
öz yurdundan
onlara qarş
pislik
və düşmənçilik etməkdə
gətiriləndə
əsir tutulub
fidyə verib onları azad edirsiniz
Halbuki o
haram
sizə
çıxartmaq
Yoxsa siz nanıb,
bir qisminə
Kitabıni
inkarmı edirsiniz
digər qismini
Так нет
cəzası
bunu edənin
Sizlərdən
кроме
rüsvay olmaq
həyatında
dünya
günü
Qiyamət
məhkum olmaqdır
к
şiddətli
əzaba
И не (является)
Allah
bixəbər
sizin etdiklərinizdən