Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
necə də pisdir
satıb əvəzində aldıqları şey
nəfslərini
inkar etməklə
nazil etdiyini
Allah
həsəd aparmaq
bəxş etməsinə
Allah
Öz lütfündən
kimsəyə
istədiyi
Öz qullarından
onlara bəslədiyi
qəzəbi daha da şiddətləndirdilər
Kafirlərə
bir əzab vardır
alçaldıcı