Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
O zaman
Biz
sizinlə əhd bağlayıb
qaldırdıq:
başınızın üstünə
dağı
yapışın
Sizə verdiyimizdən
möhkəm
və eşidin
Onlar dedilər
Eşitdik
və asi olduq
yeridildi
onların qəlblərinə
buzova
Küfrlərinə görə
De
necə də pisdir
sizə əmr etdiyi
imanınızın
Əgər
siz möminsinizsə