Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
görəcəksən Sən onların
daha həris olduqlarını
bütün insanlardan
həyatına
və müşriklərdən də
istər
Onlardan hər biri
ömür sürməsini
min
il
Halbuki bilməz
onu
uzaqlaşdıra
əzabdan
uzun ömür
Allah
görür
nə etdiklərini