Surə 37. Əs-Saffat (Saffat)
37
Джуз 23
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 37, Əs-Saffat (Saffat)
və həqiqətən
Yunus
əlbətdə göndərilənlərdən idi
o zaman
gaçdı
gəmiyə tırıf
dolu olan
püşk atsı
və oldu
üdüzanlardan
və uddu onu
böyük balıq
və o
töhmətə layiqdi
və həqiqətən o əgər olmasaydı
təsbih edənlərdən
əlbəttə qalardı
onun qarnında
günə kimi
diriləcəkləri
və atdıq onu
boş bir əraziyə
və o
xəstə idi
və birtirdik
onun üzərində
ağac
balqabaqdan
və göndərdik onu
yüz minə
və ya
daha çox olana
və iman etdilər
və dolanışıq verdik onlara
müəyyən vaxta qədər