Cüz 24
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 41, Fussilət (Fussilət)
Şübhə yox ki
onu yalan sayanlar
Zikr
onlara gəldiyi zaman
Həqiqətən, bu
əzəmətli bir
əzəmətli bir
ona girişə bilməz
batil
Nə önündən
nə də arxasından
nazil edilmişdir
tərəfindən
Müdrik
Tərifəlayiq