Surə 4. Ən-Nisa (Nisa)
4
Джуз 6
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 4, Ən-Nisa (Nisa)
bir də dediklərinə görə
Həqiqətən
öldürdük
Məsihi
İsa
oğlu
Məryəm
elçisi
Allahın
Halbuki
nə öldürdülər
nə də çarmıxa çəkdilər
bənzəri göstərildi
Onlara
Şübhəsiz ki
ixtilaf edənlər
bunda
Şübhəsiz ki
şəkk-şübhə içindədirlər
onun barəsində
Нет
onların
Bu haqda
başqa heç bir məlumatı yoxdur
ancaq
zənnə uymaqdan
И не
öldürdüklərinə
əmin deyillər
Əksinə
qaldırmışdır onu
Allah
Özünə tərəf
и был [является]
Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir