Surə 58. Əl-Mücadilə (Mücadilə)
58
Джуз 28
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 58, Əl-Mücadilə (Mücadilə)
Ey
iman gətirənlər
zaman
gizli söhbət edəcəyiniz
Peyğəmbərlə
verin
əvvəl
bu söhbətinizdən
sədəqə
Bu
daha xeyirli
sizin üçün
və daha pakdır
Əgər
bir şey tapmasanız (bilin ki,)
şübhəsiz
Allah
Bağışlayandır
Rəhmlidir