Surə 58. Əl-Mücadilə (Mücadilə)
58
Джуз 28
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 58, Əl-Mücadilə (Mücadilə)
Məgər siz qorxdunuzmu
verməkdən
əvvəl
gizli söhbətinizdən
sədəqə
Əgər
(bunu) etməmisinizsə
tövbənizi qəbul edibsə
Allah
sizin
onda qılıb
namaz
verin
zəkat
itaət edin
Allaha
və Onun Elçisinə
Allah
xəbərdardır
etdiklərinizdən