Surə
Surə
9
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 9, Ət-Tövbə (Tövbə)
9:97
Бедуины
Бедуины
еще сильнее
еще сильнее
неверием
неверием
и лицемерием
и лицемерием
и более
и более
не
не
знают
знают
границ
границ
того, что
того, что
низвел
низвел
Аллах
Аллах
на
на
Своего посланника
Своего посланника
и Аллах
и Аллах
знающий
знающий
мудрый
мудрый