Ramazandan maksimum faydalanmağa mane olacaq bütün dünyəvi işləri bitirin.

Dünyəvi iş və problemləri ikinci plana at. Ramazanda ibadətə diqqətini yönəlt və bu əsas qayğın olsun.