Uşaqlar üçün ərəb dili.

Uşaqlar üçün ərəb əlifbası

Öyrənməyə başlamaq
+12
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
ا ب ت ث hərfləri

ا ب ت ث hərflərini öyrənirik.

ج ح خ hərfləri

ج ح خ hərflərini öyrənirik

د ذ hərfləri

د ذ hərflərini öyrənirik

ر ز hərfləri

ر ز hərflərini öyrənirik.

س ش hərfləri

س ش hərflərini öyrənirik

ص ض hərfləri

ص ض hərflərini öyrənirik.

ط ظ hərfləri

ط ظ hərflərini öyrən

ع غ hərfləri

ع غ hərflərini öyrən

ف ق hərfləri

ف ق hərflərini öyrən

ك ل hərfləri

ك ل hərflərini öyrənirik

م ن ه hərfləri

م ن ه hərflərini öyrənirik

وء ي hərfləri

وء ي hərflərini öyrənirik