Uşaqlar üçün ərəb dili.

Uşaqlar üçün ərəb əlifbası

Öyrənməyə başlamaq
+12
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
‎ا‎ ‎ب‎ ‎ت‎ ‎ث‎ hərfləri

‎ا‎ ‎ب‎ ‎ت‎ ‎ث‎ hərflərini öyrənirik.

‎ج‎ ‎ح‎ ‎خ‎ hərfləri

‎ج‎ ‎ح‎ ‎خ‎ hərflərini öyrənirik

‎د‎ ‎ذ‎ hərfləri

‎د‎ ‎ذ‎ hərflərini öyrənirik

‎ر‎ ‎ز‎ hərfləri

‎ر‎ ‎ز‎ hərflərini öyrənirik.

‎س‎ ‎ش‎ hərfləri

‎س‎ ‎ش‎ hərflərini öyrənirik

‎ص‎ ‎ض‎ hərfləri

‎ص‎ ‎ض‎ hərflərini öyrənirik.

‎ط‎ ‎ظ‎ hərfləri

‎ط‎ ‎ظ‎ hərflərini öyrən

‎ع‎ ‎غ‎ hərfləri

‎ع‎ ‎غ‎ hərflərini öyrən

‎ف‎ ‎ق‎ hərfləri

‎ف‎ ‎ق‎ hərflərini öyrən

‎ك‎ ‎ل‎ hərfləri

‎ك‎ ‎ل‎ hərflərini öyrənirik

‎م‎ ‎ن‎ ‎ه‎ hərfləri

‎م‎ ‎ن‎ ‎ه‎ hərflərini öyrənirik

‎وء‎ ‎ي‎ hərfləri

‎وء‎ ‎ي‎ hərflərini öyrənirik