ا ب ت ث hərfləri

Bu dərsdə bizim kiçik qardaş və bacılarımız ərəb əlifbasının ilk hərfləri ilə tanış olacaqlar: ا ب ت ث