Düşünmə üçün bir dəqiqə. Təcvidin tədrisində motivasiyanı necə yüksək tutmalı və məqsədə necə çatmalı? Birinci tövsiyə