Başlayanlar üçün təcvid

Fəthəli söz və cümlələrin oxunması

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Bölümə giriş

Fəthəli tələffüz bölümünə giriş

Fəthəli sözlərin oxunması

Bu bölümdə siz fəthəli sadə sözlərin oxunmasını öyrənəcəksiniz. Hər bir oxunan söz ətraflı izah olunur. Siz, düzgün qiraətin əsasını təşkil edən mühüm qaydaları öyrənəcəksiniz.

Tələffüzü bənzər olan hərf və sözlər.

Bu bölümdə tələffüzü bənzər olan hərflərdən ibarət sözlər cütünə diqqət edək. Buna görə, sadəcə sözlər deyil, söz cütlərini oxuyacağıq. Biz bənzər hərflər haqqında çox bildirmişik və onların düzgün tələffüzünün önəmini vurğulamışıq. Bu dərsdə siz bu məsələyə nədən bu qədər önəm verdiyimizi təcrübədə daha yaxşı anlamaq imkanı qazanacaqsınız.

Fəthə hərəkəli cümlələrin oxunması

Bu bölümdə fəthə hərəkəli cümlələri oxumağa başlayırıq. Hərəkəli sözlərin oxunmasına aid vacib qaydaları xatırlayın. Bu sizə faydalı olacaq.

Bir dəqiqəlik düşünmə

Gəlin düşünək...