Başlayanlar üçün təcvid

ل hərfi müəyyən artikldə

Bu dərsdə siz müəyyən artikldə ل hərfinin növlərini öyrənəcəksiniz.

ل hərfi müəyyən artikldə iki cür olur: qəməri və şəmsi

Qəməri ل hərfi (ər.لَام قَمَرية ) yazılır və oxunur, amma növbəti hərf ikiləşmir, məs. ٱلۡبُيُوتَ

Şəms hərfi ل yazılır amma oxunmur, amma növbəti hərf ikiləşir, məs. ٱلتَّكَاثُرُ

Bundan başqa siz Allah (ٱللَّهُ ) sözünün tələffüzü və yazılışındakı özəllikləri biləcək, bu sözdə ل hərfinin qalınlıq və incəlik halları ilə tanış olacaqsınız.

Öyrənməyə başlamaq
+115
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Qəməri hərf ل

Qəməri hərfi ل yazılır və tələffüz olunur amma növbəti hərf ikiləşmir. Bu ل hərfindən sonra 14 qəməri hərf gələrkən baş verir. Qəməri hərflər bunlardır:

Bu bölümdə siz öyrənəcəksiniz:

  • Qəməri ل hərfi ilə əlaqəli qaydalar
  • Qəməri hərflər
  • Qəməri ل hərfinin əlamətləri *Ayə və sözlərin oxunması ilə qaydaların təcrübədə tətbiqi.
Şəms hərfi ل

Bu dərsdə siz müəyyən artikldə şəms hərfi ل -i öyrənəcəksiniz. Şəms ل yazılır və amma tələffüz olunmur, növbəti hərf isə ikiləşir. Bu ل hərfindən sonra 14 şəmsi hərf gələrkən baş verir.

Bu bölümdə siz öyrənəcəksiniz:

  • Şəms ل hərfi ilə əlaqəli qaydalar
  • Şəms hərflər
  • Şəms ل hərfinin əlamətləri
  • Qaydaların təcrübədə tətbiqi.
Allah (ٱللَّهُ ) sözü. ل hərfinin qalınlıq və incəliyi.

Bu bölümdə Allah ٱللَّهُ sözünün yazılış və tələffüz xüsusiyyətlərini, həmçinin bu sözdəki ل hərfinin incə və ya qalın tələffüzünü öyrənəcəyik. Bütün nəzəri biliklər ətraflı izah edilən praktik nümunələrlə möhkəmləndiriləcək.