Allah (‎ٱللَّهُ‎ ) sözü. ‎ل‎ hərfinin qalınlıq və incəliyi.

Bu dərsdə biz Allah sözünün tələffüzünü, həmçinin bu sözdəki ل hərfinin qalınlıq və incəliyini öyrənəcəyik.