Allah (ٱللَّهُ ) sözü. ل hərfinin qalınlıq və incəliyi.

Bu dərsdə biz Allah sözünün tələffüzünü, həmçinin bu sözdəki ل hərfinin qalınlıq və incəliyini öyrənəcəyik.