Yiyəlik halının sözönü - مِنْ "...dan, ...dən"

Bu mühazirədə siz yiyəlik halının bəzi sözönüləri ilə tanış olacaqsınız.