Başlayanlar üçün ərəb dili
+38
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Sintaksisə giriş kursu.

‎النَّحْوُ‎ sözü ərəbcədən tərcümədə “yol, niyyət” anlamına gəlir. Qrammatikanı öyrənən elmə nədən bu adın verilməsi sualına dəqiq cavab yoxdur, lakin çox zaman aşağıdakı versiya səsləndirilir.

Ərəb dili sonuncu vəhyin dili olmaqla şərəfləndikdən sonra, Ərəb yarımadasının hüdudlarından çox uzaqlarda yeni din - İslam geniş yayılmağa başladı. Bu zaman ərəb dilinin sistemləşdırılməsi aktual oldu. Bir tərəfdən bu, ərəb olmayan müsəlmanların ərəb dilini öyrənməsi ehtiyacından irəli gəlirdi, digər tərəfdən, islamlaşdırılan ərazilərdə yerli müsəlmanlara qarışan ərəblər ana dillərinin ədəbiliyini unudaraq, bir çox sözlərin və səslərin təhrifinə yol verirdilər. Hətta Quran qiraətində də nitq yanlışlıqlarına yol verilirdi (Məlumdur ki, ilk Quran əlyazmaları hərəkəsiz yazılırdı).

Bu faktlar dili qorumaq üçün alimləri düşünməyə vadar etdi. Onlardan biri, Əbdüləsəd Əd-dualiy qrammatikanın ilk qaydalarını yazaraq o zamankı xəlifə Əli ibn Əbu Talibə göstətdi. Alimin əməyi ilə tanış olan Əli (‎رَضِىَ‎ ‎اللَّهُ‎ ‎عَنْهُ‎) dedi: ‎مَا‎ ‎أحْسَنَ‎ ‎هَذَا‎ ‎النَّحْوَ‎! (“Sənin niyyətin necə də yaxşıdır!”). Beləliklə, yeni elmi bu cür adlandırmaq fikrinin bu cür meydana çıxdığı söylənilir.

§ 1. Nitq hissələri(‎أَنْوَاعُ‎ ‎الكَلِمَةِ‎)

Ərəb dilində üç nitq hissəsi var: isim, feil və ədat. Bunları cümlədə üzə çıxarmaq üçün əlamətlərini bilmək lazımdır...

§ 2. Müəyyən və qeyri-müəyyən isimlər(‎تَعْرِيفُ‎ ‎الاِسْمِ‎ ‎وَتَنْكِيرُهُ‎)

Başqa dillərdə olduğu kimi Ərəb dilində də ismin iki halı var: müəyyən və qeyri-müəyyən

§ 3. İsmin cinsi(‎التَّذْكِيرُ‎ ‎وَالتَّأْنِيثُ‎)

Başqa dillərdə olduğu kimi, Ərəb dilində də ismin cinsi var...

§ 4. İsimlərin hallanması(‎إِعْرَابُ‎ ‎الأَسْمَاءِ‎)

Azərbaycan dilindəki ismin altı halından fərqli olaraq, Ərəb dilində ismin üç halı var.

§ 6. Təsirli və təsirsiz feillər((‎اَلْأَفْعَالُ‎ ‎الْمُتَعَدِّيَةُ‎ ‎وَاللاَّزِمَةُ‎))

Təsirsiz və təsirli feilləri fərqləndirməni bacarmaqla siz, vasitəsiz tamamlıq, yiyəlik halın xəbər yanındakı sözönüləri və s. kimi nitq hissələrini daha qramatik istifadə edə biləcəksiniz.

§ 7. İdafə((‎اَلْإِضَـافَـةُ‎))

Ərəb dilində tez-tez idafəyə - iki və daha artıq isimdən ibarət söz birləşmələrinə rast gəlinir.

§ 8. Xitab((‎النِّدَاءُ‎))

Xitab, başqa sözlə, səslənmə müsahibinizin diqqətini cəlb etmək üçün istidadə edilən dil metodudur.

§ 9. Şəxsi cümlə((‎الجُمْلةُ‎ ‎الاِسْمِيَّةُ‎))

Ərəb dilində ismi cümlə dedikdə elə cümlələr nəzərdə tutulur ki, onlar ... isimlə başlayır.

§ 10. Feili cümlə((‎الجُمْلَةُ‎ ‎الفِعْلِيَّةُ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ...

§ 11. ‎إِنَّ‎ sözönü və onun "bacıları"((‎إِنَّ‎ ‎وَأَخَوَاتُهَا‎))

Bu mühazirələrdə siz tanış olacaqsınız ...

§ 13. Feil mənası daşıyan sözlər((‎أَسْمَاءُ‎ ‎الأَفْعَالِ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ...

§ 14. Gizli hallanma((‎الإِعْرَابُ‎ ‎التَّقْدِيرِىُّ‎))

Bu mühazirələrdə siz tanış olacaqsınız ...

§ 15. Hərəkət zərfi((‎الحَالُ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ...

§16 Feilin şərt formasının sözönüləri((‎حُرُوفُ‎ ‎الْجَزْمِ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ...

§ 17. Yer və zaman zərfi((‎الْمَفْعُولُ‎ ‎فِيهِ‎))

Bu mühazirədə siz anlayacaqsınız ...

§ 18. Sual cümləsi((‎الْحُرُوفُ‎ ‎الإسْتِفْهَامِيَّةُ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ...

§ 19. Mütləq məsdər((‎الْمَصْدَرُ‎ ‎الْمُطْلَقُ‎))

Bu mühazirədə siz tanış olacaqsınız ... bu nədir

§ 20. ‎كَانَ‎ feili və onun "bacıları"((‎كَانَ‎ ‎وَأَخَوَاتُهَا‎))

Bu mühazirələrdə siz çox maraqlı şeylər öyrənəcəksiniz...

§ 21. Feilin şərt formasının sözönüləri((‎حُرُوفُ‎ ‎النَّصْبِ‎))

Bu mühazirələrdə siz feilin şərt formasının sözönüləri ilə tanış olacaqsınız...

§ 22. ‎نِعْمَ‎‎بِئْسَ‎ feilləri təriflənməni və qınağı ifadə etmək üçün((‎فِعْلاَ‎ ‎نِعْمَ‎ ‎وَبِئْسَ‎ ‎لِلْمَدْحِ‎ ‎وَالذَّمِّ‎))

Bu mühazirədə siz düzgün tərifləmək və ya qınamağı öyrənəcəksiniz ...

§ 23. Bağlayıcılar((‎حُرُوفُ‎ ‎الْعَطْفِ‎))

Bu mühazirədə siz bütün bağlayıcılarla tanış olacaqsınız ...

§ 24. Təəccübü ifadə etmək üçün feillər( (‎فِعْلاَ‎ ‎التَّعَجُّبِ‎))

Bu mühazirədə siz çox maraqlı şeylər öyrənəcəksiniz...

§ 25. Səbəb və məqsəd zərfləri((‎الْمَفْعُولُ‎ ‎لِأَجْلِهِ‎))

Bu mühazirədə siz zərf haqqında hər şeyi biləcəksiniz ...

§ 26. "Müşayiət edən" isim((‎الْمَفْعُولُ‎ ‎مَعَهُ‎))

Bu mühazirədə siz öncə bilmədiyiniz şeyləri öyrənəcəksiniz...

§ 27. İstisna olan cümlələr((‎اَلْإِسْتِثْنَاءُ‎))

Bu mühazirədə siz istisnalar haqqında öyrənəcəksiniz...

§ 28. ‎ظَنَّ‎ feili və onun "bacıları".(‎ظَنَّ‎ ‎وَأَخَوَاتُهَا‎)

Bu mühazirədə siz ‎ظَنَّ‎ feili və onun "bacıları" ilə tanış olacaqsınız.

§ 29. Слова, усекающие два глагола(‎أدَاوَاتُ‎ ‎الجَزْمِ‎ ‎لِلْفِعْلَيْنِ‎)

На этих лекциях вы познаакомитесь со словами, усекающими два глагола

§ 30. Konkretləşdirən isim(‎التَّمْيِيزُ‎)

Bu mühazirədə siz konkretləşdirən ismin nə olduğunu öyrənəcəksiniz.

§ 31. Gücləndirmə(‎التَّأكِيدُ‎)

Bu mühazirədə siz gücləndirmə ilə tanış olacaqsınız.

§ 32. Ümumi inkar sözönü ‎لا‎ ("cinsi")(‎لا‎ ‎النَّافِيَةُ‎ ‎للجِنْسِ‎)

Bu mühazirədə siz ümumi (cinsi) inkar sözönü - ‎لا‎ ilə tanış olacaqsınız.

§ 33. Hallanan və hallanmayan sözlər(‎الأَسمَاءُ‎ ‎المُعْرَبَةُ‎ ‎وَالمَبْنِيَّةُ‎)

Bu mühazirədə siz hallanan və hallanmayan sözlərlə tanış olacaqsınız.

§ 34. ‎كَادَ‎ feili və onun "bacıları"(‎كَادَ‎ ‎وَأَخَوَاتُهَا‎)

Bu mühazirələrdə siz ‎كَادَ‎ feili və onun "bacıları" ilə tanış olacaqsınız.

§ 35. Hicaz ləhcəsində ‎مَا‎ inkar ədatı(‎مَا‎ ‎الحِجَازِيَّةُ‎)

Bu mühazirədə siz Hicaz ləhcəsində ‎مَا‎ inkar ədatı haqqında öyrənəcəksiniz.

§ 36. Kəmiyyət sayları(‎أَسْمَاءُ‎ ‎العَدَدِ‎ ‎الأَصْلِيَّة‎)

Bu mühazirələrdə siz kəmiyyət sayları ilə tanış olacaqsınız.

§ 37. Sıra sayları(‎أَسْمَاءُ‎ ‎العَدَدِ‎ ‎التَّرْتِيبِيَّةُ‎)

Bu mühazirələrdə siz sıra sayları ilə tanış olacaqsınız.