Başlayanlar üçün ərəb dili
Başlayanlar üçün ərəb dili

Başlayanlar üçün ərəb dili

38
уроков
+3
часов обучения
120
очков
1
бейдж

لنَّحْوُ sözü ərəb dilindən tərcümədə "yol, niyyət" anlamına gəlir. Ola bilər, bu elmin لنَّحْوُ adlandırılması ərəb dilini anlamaq üçün yol açmasından irəli gəlir. Məlumdur ki, ərəb dili öz növbəsində, bütün İslam elmlərinin öyrənilməsi üçün açar rolunu oynayır, bu baxımdan لنَّحْوُ vacibliyi aşkardır.

Öyrənməyə başlamaq