Yiyəlik halı sözönüləri ى "doğru", عَنْ "ondan", عَلَى "ona"

Bu mühazirədə siz yiyəlik halının bəzi sözönüləri ilə tanış olacaqsınız.