Yiyəlik halı sözönüləri- رُبَّ "tez-tez; nadir hallarda", حَاشَا/عَدَا/خَلَا "başqa"

Bu mühazirədə siz yiyəlik halının bəzi sözönüləri ilə tanış olacaqsınız.