Konkretləşdirən isim التَّمْيِيزُ

Bu dərsdə siz konkretləşdirən isim haqqında biləcəksiniz.