Quran oxu. Qiraətini yaxşılaşdır. Ayələr üzərində təfəkkür et.

Məlum olduğu kimi, Ramazan Quran ayıdır. Qarşına məqsəd qoy və elə bu andan etibarən Quranı öyrənməyə başla.